Blogi


Kiinteistöveron palauttaminen Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymälle - valtuustoaloite 30.1.2017

30.01.2017

Vuonna 2017 on opetusministeriö antanut rahoituspäätöksen, jolla se on vähentänyt Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) valtionosuusrahoituksesta n. 11 miljoonaa euroa (eli n. 15%). Samanaikaisesti ja tästä johtuen Oulun kaupungin kuntarahoitusosuus ammatillisesta koulutuksesta on pienentynyt n. 35 euroa/asukas eli n. 7 miljoonaa euroa. Asia voidaan myös nähdä niin, että kyseessä on tulonsiirto ammatillisesta koulutuksesta Oulun kaupungille. Rahoituksen näin nopea vähentyminen on selkeä uhka ammatillisen koulutuksen järjestämiselle Oulun kaupungin alueella. Mikäli OSEKK joutuu vähentämään oppilaspaikkoja rahoituksen loppuessa, niin nämä koulutuksen ulkopuolelle joutuvat nuoret ovat ilmeisessä syrjäytymisvaarassa ja tulevat aiheuttamaan merkittäviä kustannuksia Oulun sosiaali- ja sivistyspalveluille.


Jotta OSEKK kykenisi järjestämään nykyisen laajuisen koulutuksen näille nuorille, niin se tarvitsee tässä akuutissa kriisitilanteessa rahoituksellista apua ja muita välittömiä toimia Oulun kaupungilta, joka on kuntayhtymän pääomistaja (n. 80 %). Oikeudenmukainen ja helppo vastaantulo Oulun kaupungilta on tässä tilanteessa luopua perimästä koulutuksenjärjestäjältä kiinteistöveroa koulurakennuksista, joka rasittaa kustannuksena kuntayhtymää merkittävästi. Nuoret ammattikoululaiset ja lukiolaiset ovat nyt eriarvoisessa asemassa, koska kaupunki ei peri kiinteistöveroa lukiokoulutukseen käytetyistä rakennuksista toisin kuin ammattikoululaisilta. Koulutuksen järjestämisen 2. asteella tulee lähteä yhdenvertaisuudesta kaikilta osin ja vielä olemassa oleva epäkohta pitää korjata pikaisesti.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ja kaupunginvaltuusto päättää pikaisesti palauttaa 2017 perittäväksi tulevan kiinteistöveron (n. 1,4 miljoona euroa) takaisin koulutuskuntayhtymälle rahoituksenleikkauksen osittaiseksi peittämiseksi ja koulutuksen turvaamiseksi kriisitilanteessa;
Oulussa 30.1.2017

Takaisin blogiarkistoon