Blogi


Kiinteistökohtainen jätekuljetus säilytettävä nykyisellään vapaana kilpailutukselle

20.03.2017

Oulun seudulla jätehuoltoviranomaisena toimiva kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti vuonna 2013, että kiinteistökohtainen jätteenkuljetus järjestetään kiinteistönhaltijan järjestämällä ja haluamalla tavalla. Asiasta tehtiin valitus hallinto-oikeuteen, joka piti päätöksen voimassa. Tästä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka teki asiassa päinvastaisen päätöksen. Oikeus toteaa, että sinällään lautakunnan päätös ei ole lainvastainen, vaan ainoastaan perusteluiltaan riittämätön. Nyt asia on uudelleen päätettävänä.

Oulun ja ympäristökuntien jätteenkuljetuksen olosuhteissa ei ole tällä välin tapahtunut muutoksia. Lautakunta voi tehdä edelleenkin päätöksensä samoin perustein kuin edellisellä kerralla, mutta päätöksen perusteluja täytyy parantaa. Edelleenkin alueen asukkaiden selkeä enemmistö, 87% (Kyselytutkimus v. 2008) on nykyisen voimassa olevan järjestelmän kannalla, jossa jokainen voi itse vapaasti valita jätteenkuljetuksen hoitajan.

Vaihtoehdoksi (lähinnä virkamiesten taholta) tarjottu malli on epävarmalla pohjalla. Siinä kunta hoitaisi jätekuljetuksen monopolina, jossa se kilpailuttaisi yrityksiä muutaman vuoden välein. Tämä monopolimalli oletettavasti nostaisi kunnan asukkaiden jätekuljetusten hintaa pitkällä aikavälillä. Malli heikentäisi myös yrittäjien mahdollisuuksia työllistää. Yritysten menestyminen ja työllistämisen mahdollistaminen pitäisi olla tärkeää. Lisäksi siirtyminen kunnalliseen järjestelmään toisi tarpeen investoida ja palkata henkilökuntaa kaupungin palvelukseen. Tämän "piiloveron" maksaisivat kaikki asukkaat.

On hankala löytää todellisia perusteita kunnallisen järjestelmän puolesta. Mikä olisi se lisäarvo, jonka siirtyminen tähän monopolimalliin kiinteistön omistajille ja asukkaille toisi?
Kuunnellaan alueemme asukkaita, kunnioitetaan yrittäjiä ja säilytetään alueemme jätekuljetus nykyisellä toimivalla mallilla.

Juha Huikari
Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja
Jorma Leskelä
Keskustan valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Takaisin blogiarkistoon